Keramik design och unika av Helle k. Keramik. Sedan 1991 i Visby. Formgivning i egen studio, Visby på Gotland. Föräljning hos Kvinnfolki från 1 mars 2020.

Helle Kobbernagel

CV. Helle Kobbernagel

Keramiker - formkonstnär.

Min utbildning är kombinerad med konstskola och gesällbrev i keramik. Jag gick lärling i Danmark och på Gotland.

Jag har pedagogisk behörighet, folkhögskolelärare och formell utbildning i konsthistoria med antikvarisk inriktning.

Uppvuxen i Danmark. Har bott i Sverige sedan 1982.


Egen firma sedan 1991 Helle K Keramik Gotland. Studio i Visby.

 

Utbildning inom konst- och hantverk:

Skulptur- och formgivning. Gesällbrev avlagt hos Abbenäs Pottemageri i Danmark. Lärling hos olika keramiker i Danmark och på Gotland hos
Dan Leonette, Tellervou Votilainen 1982-88.

1986 Gotlands Konstskola. Skulptur, måleri - teckning. VT
1983-84 Folkuniversitetets konstskola Uppsala.
1982 Danebod Folkehöjskole i Danmark. Bild- och form.

1981 Textil HT i Danmark textilskolen i Nyköbing F.

 

Utbildning för etablerade konstnärer och hantverkare vid Gotlands Konstskola:
1998 Glas- och glasgjutning. VT
1998 Form- och produktutveckling. HT
1997 Betong och formgivning. HT
1997 Muralmåleri. HT
1990 Gotlands Konstskola, Färg och form nivå I-II. Folkuniversitetet.

 

Formell utbildning:
2009      Linköpings Universitet.

              Folkhögskolelärareprogrammet. Kultur och media 60 HP.
2007-08 Uppsala Universitet Campus Gotland 82,50 HP

               (renässansen 30 HP,
               Dräkt- och interiör 30 HP.
               Skönhtens Mask 7,5 HP, Lifedrawing 15 HP).
2003-06 Högskolan Gotland, Föremålsantikvariska program 170 HP.

 

Stipendie:

2023 Kulturuppdrag, Region Gotland.

2000 Svenska Institutet, Keramiksymposium i Litauen i Vilnius.Skulptur- och svartgods.

 

Utsmyckning:
1988 Väggmålningar i uppehållsrum, hotell Snäck, Visby tillsammans med Örjan Ringbom.

 

Medlem:

Öppna Ateljèer Gotland från 2012-

 

Presenterad:

Gotlands Museum samlingar.
Dansk konstförening, Sydsjälland. 1990.

 

Keramik projekt:

2023 Kulturuppdrag till Region Gotland. "Ursprung"
2017 Oktober. Inspiration och workshop. i samarbete med CeramArt. Med stöd av CINGO.

 Civil Society Network of Groups and Organisations.

2017 Maj. CeramArt – hos mig i verkstan – inspiration och workshop i samarbete med INGO.

         Civil Society Network of Groups and Organisations.                                                     
2009 Föreningen Nytek: Metodseminarium under vårterminen om bygga stora ugnar inför projekt, Ayanar. 

 

2012-13. Slite utveckling AB. Projektledare för "Energikällor"

 

Kulturvård:

2007 Antikvarie Livrustkammaren - samlingsenheten.

          Utställningsarbete, arkiv och dokumentering. 

2006 Antikvarie Livrustkammaren - samlingsenheten.

          Utställningsarbete, arkiv och dokumentering.

 

Läraruppdrag och kurser i bild, form och keramik.

Kurser i eget, keramik, skulptur, silverlera, papier machè.

1991-2015 Folkuniversitet – Gotlands Konstskola. Barnkonsten, kvällskurser, skötsel av ugnar, SAGA-kurser, projekt med Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan på Gotland.

1989-1991  ABF Gotland, Medborgarskolan och Folkuniversitet.

 

Timlärare på Gotlands Folkhögskola:
2013-2016 Enter- och gymnasielinjen.

2012-2015 Sommarkurser om Gotlands kultur.

1994-2008 Sommarkurser i keramik och bränningstekniker och

betong och paipiermachè.

1991-2000 Vinterkurser i bild- och form på textillinjen.

1991-2004 Vinterkurser, keramik tillval.

 

Utställningar:

2023 Dec. Medlemsutställning med STUK, Visby.

2023 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsuttställning Gotlands museum.

2022 Dec. Medlemsutställning med GKF, Visby.

2022 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsuttställning Gotlands museum.

2022 Maj. Milo Ateljèförening. Öppna Ateljèer.

2021 Okt. Form, skugga, själ - Langska huset, Visby.
2020 Nov. Milo Ateljèförening, 

                  Ett konstverk, en konstnär, en besökare  
2018 Juni. Gotlands museum. Kalkstensdrömmar.

                  En samlingsutställning Gotlands keramiker.
2018 Art week. I Milo Ateljèförening samlingsutställning.
2018 Art Week samlingsutställning,Milo Ateljèförening, Langska huset
2018 Februari-mars. Separat utställning. Galleri STUK (GKF) i Visby
2016 Augusti. Kulturdagar med Raa, Helle K Studio, Visby.
2016 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsutställning Gotlands museum.
2015 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsuttställning Gotlands museum.
2015 Augusti. Galleri Kvänni i När, Gotland.
2014 Juli. Strandbyggdsmuseet i Ljugarn, Gotland.
2014 September Galleri KIKK i Katrineholm.
2013 Mars-april Vardeljus. Tävling i produktutveckling kring LED-ljus.
2012 Maj månad ”Konst och Kreation” Slite Utveckling AB.
2011 Oktober. Kulturnatten i Härnösand.
2011 Juli. Galleriet i Gränden, Härnösand.
1998 Oktober. I Essen Tyskland, Essen på Zollverein.
1995 Juli. Galleri Marielyst – Danmark.
1994 Maj. Gamla Apoteket i Visby.
1990 1991, 1992, och 1993 Gotländsk Form. 

          Konsthantverk på Gotlands museum.

 

Mässor:
2015 Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö.
2014 Trädgård & inredning, Wisby Strand.
2013 Trädgårdsmässa, Wisby Strand.
1999 Möbelmässan i Stockholm med Formverk Gotland.

1998 Kyrkmässa i Stockholm med Formverk Gotland.

1997 Design mässa. Tyskland, Essen i Zwollverein Kolindustri. 

         Inbjuden av Hansa nätverk.

 

Studieresor:

2012 Norra delen av Sverige. 2011 New York. 2007 Berlin.

2006 Polen och Ukraina- Studier av konst- och byggkultur,

2005 Barcelona, 2004 Finnland och området- Studier av konst- och byggkultur. 2003 Paris, 2002 Italien. 2000 Litauen keramiksymposium. 1997 New York. 1988 Paris. 1984-85 Sri Lanka- Indonesien, Maldiverna och omnejd- Studier av konst - Textil. 1983 Paris och England. 1982 Paris och England.

 Välkomna att följa på instagram och facebook.