Keramik design och unika av Helle k. Keramik. Sedan 1991 i Visby. Formgivning i egen studio, Visby på Gotland. Föräljning hos Kvinnfolki från 1 mars 2020.

Om Helle

Min utbildning är kombinerad med konstskola och gesällbrev i keramik. Jag gick lärling i Danmark och på Gotland, hos Dan leonetti och Tellervou. 


Har pedagogisk behörighet samt en formell utbildning i konsthistoria med antikvarisk inriktning.


CV. Helle Kobbernagel. 

Keramiker - formkonstnär.
Uppvuxen i Danmark. Har bott i Sverige sedan 1982.
Egen firma sedan 1991 Helle K Keramik Gotland. Studio i Visby.


Skulptur- och formgivning.
Gesällbrev avlagt hos Abbenäs Pottemageri i Danmark.
Lärling hos olika keramiker i Danmark och på Gotland hos
Dan Leonette, Tellervou Votilainen 1982-88.


Utbildning inom konst- och hantverk:
1986 Gotlands Konstskola. Skulptur, måleri - teckning. VT
1983-84 Folkuniversitetets konstskola Uppsala.
1982 Danebod Folkehöjskole i Danmark. Bild- och form.

1981 Textil HT i Danmark textilskolen i Nyköbing F.


Utbildning för etablerade konstnärer och hantverkare vid Gotlands Konstskola:
1998 Glas- och glasgjutning. VT
1998 Form- och produktutveckling. HT
1997 Betong och formgivning. HT
1997 Muralmåleri. HT
1990 Gotlands Konstskola, Färg och form nivå I-II. Folkuniversitetet, Gotland.


Formell utbildning:
2009 Linköpings Universitet. Folkhögskolelärareprogrammet. Kultur och media 60 HP.
2007-08 Uppsala Universitet Campus Gotland 82,50 HP (renässansen 30 HP,
Dräkt- och interiör 30 HP.
Skönhtens Mask 7,5 HP, Lifedrawing 15 HP).
2003-06 Högskolan Gotland, Föremålsantikvariska program 170 HP.


Stipendie:

2022 Kulturuppdrag till Region Gotland.

2000 Svenska Institutet, Keramiksymposium i Litauen i Vilnius. Skulptur- och svartgods.


Utsmyckning:
1988 Väggmålningar i uppehållsrum, hotell Snäck, Visby tillsammans med Örjan Ringbom.


Medlem:

Öppna Ateljèer Gotland från 2012-


Presenterad:

Gotlands Museum samlingar pr 2018.
Dansk konstförening, Sydsjälland.1990.


Keramik projekt:

2022/23 Kulturuppdrag till Region Gotland. "Ursprung"
2017 Oktober. Inspiration och workshop. i samarbete med CeramArt. Med stöd av CINGO. Civil Society Network of Groups and Organisations.
2017 Maj. CeramArt – hos mig i verkstan – inspiration och workshop i samarbete med
CINGO. Civil Society Network of Groups and Organisations.
2009 Föreningen Nytek: Metodseminarium under vårterminen om bygga stora ugnar inför
projekt, Ayanar.


Kurser:

Kurser i eget regi sedan 2008. Kurser i svartgodskeramik, keramik, betong, silverlera, papier machè i samarbete med Slite Utveckling AB.


Kurser hos studieförbund:
1991-2015 Folkuniversitet – Gotlands Konstskola. Barnkonsten, kvällskurser,
skötsel av ugnar, SAGA-kurser, projekt med Kungliga Tekniska Högskolan och
Högskolan på Gotland.
1989-1991 Cirkelledare ABF Gotland, Medborgarskolan och Folkuiversitet.


Timlärare på Gotlands Folkhögskola:
2013-2016 Enter- och gymnasielinjen.
1991-2000 Vinterkurser i bild- och form på textillinjen.
1994-2008 Sommarkurser i keramik och bränningstekniker.

Utställningar:

2023 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsuttställning Gotlands museum. 

2022 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsuttställning Gotlands museum.

2022 Maj Milo Ateljèförening. Öppna Ateljèer.

2021 Okt. Form, skugga, själ - egen utställning på Langska huset, Visby.
2020 Nov Ett konstverk, en konstnär, en besökare – Milo Ateljèförening.
2018 Gotlands museum. Kalkstensdrömmar. En samlingsutställning Gotlands                 keramiker.
2018 Art week. I Milo Ateljèförening samlingsutställning.
2018 Art Week samlingsutställning, med Milo Ateljèförening Milo, Langska huset
2018 Februari-mars. Separat utställning. Galleri STUK (GKF) i Visby
2016 Augusti. Helle K Studio, Visby.
2016 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsutställning Gotlands museum.
2015 Maj. Öppna Ateljèr. Medlemsuttställning Gotlands museum.
2015 Augusti. Galleri Kvänni i När, Gotland.
2014 Juli. Strandbyggdsmuseet i Ljugarn, Gotland.
2014 September Galleri KIKK i Katrineholm.
2013 Mars-april Vardeljus. Tävling i produktutveckling kring LED-ljus..
2012 Maj månad ”Konst och Kreation” Slite Utveckling AB.
2011 Oktober. Kulturnatten i Härnösand.
2011 Juli. Galleriet i Gränden, Härnösand.
1998 Oktober. I Essen Tyskland på UNESCO Wellterbe Zollverein..
1995 Juli. Galleri Marielyst – Danmark.
1994 Maj. Gamla Apoteket i Visby..
1990 1991, 1992, och 1993 Gotländsk. Konsthantverk på Gotlands museum.


Mässor:
2015 Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö.
2014 Trädgård & inredning, Wisby Strand.
2013 Trädgårdsmässa, Wisby Strand.
1999 Möbelmässan i Stockholm med Formverk Gotland.
1998 Kyrkmässa i Stockholm med Formverk Gotland.


Studieresor:

2012 Norra delen av Sverige.

2011 New York. 2007 Berlin. 2006 Polen och Ukraina- Studier av konst- och byggkultur,
2005 Barcelona, 2004 Finnland och området- Studier av konst- och byggkultur. 2003 Paris,
2002 Italien. 2000 Litauen - keramiksymposium. 1997 New York.
1989 England för studier av konst- och keramik. 1987 Tyskland. Westfalen.
1988 Paris. 1984-85 Sri Lanka- Indonesien, Maldiverna och omnejd- Studier av konst - Textil. 1983 Paris och England. 1982 Paris och England.